Porada rekrutacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to stresujące przeżycie. Odpowiadając na pytania rekrutera staramy się wypaść jak najlepiej, zastanawiając się, jakiej odpowiedzi się od nas oczekuje. Okazuje się jednak, że kandydata do pracy o pewne rzeczy pytać nie należy.

Życie prywatne zostaje za drzwiami

Rodzaj pytań, jakie mogą paść podczas rozmowy określa w pewnym sensie kodeks pracy. Według jego zapisów rekruter może nas zapytać o dane personalne, takie jak imiona, nazwisko, data urodzenia czy adres do korespondencji, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. To oczywiście za mało, by spośród setek kandydatów wybrać najlepszą osobę na dane stanowisko. Nie powinny jednak o zatrudnieniu decydować kwestie związane ze sferą prywatną. Rekruter nie powinien więc pytać o nasz stan cywilny i liczebność rodziny oraz o to, czy planujemy ją w najbliższym czasie powiększyć. Nie powinna go również interesować nasza orientacja seksualna. Niedopuszczalne są pytania o poglądy polityczne czy religijne. Za nieodpowiednie uważa się również pytania o aktywność zawodową rodziców czy życiowego partnera osoby rekrutowanej. Powyższe kwestie nie mają żadnego związku z predyspozycjami zawodowymi i nie są w żaden sposób wyznacznikiem tego, czy kandydat nadaje się na proponowane stanowisko.

Jak zareagować?

Niestety, praktyka pokazuje, że powyższe pytania na rozmowach kwalifikacyjnych padają – szczególnie w mniejszych firmach. Jak się zachować, gdy usłyszymy pytanie o którąś z wymienionych powyżej kwestii? Fachowcy sugerują, by zwrócić uwagę pytającemu i zaznaczyć, że takie pytania uznawane są za niestosowne. Z jednej strony taki jawny sprzeciw prawdopodobnie będzie jednoznaczny z zakończeniem rozmowy i odrzuceniem naszej kandydatury – chociaż niewykluczone, że, paradoksalnie, zadziała na naszą korzyść. Z drugiej jednak strony, warto zastanowić się, jak zadawanie takich pytań świadczy o firmie, w której rekrutacja odbywa się na podstawie np. przekonań, a nie predyspozycji zawodowych i czy na pewno chcielibyśmy się z nią wiązać zawodowo.