Bielsko-Biała

Jako główne miasto Bielskiego Okręgu Przemysłowego, Bielsko-Biała posiada dogodne warunki do rozwoju różnych gałęzi przemysłu. Kwitnie tu przemysł maszynowy, samochodowy i metalurgiczny. Inwestycje w innowacyjne rozwiązania są podstawą do rozwoju przemysłu na całym świecie. Jak sytuacja wygląda w stolicy Podbeskidzia?

Potencjał naukowo-badawczy Bielska-Białej to nie tylko Akademia Techniczno-Humanistyczna, jedyna publiczna uczelnia wyższa na Podbeskidziu, realizująca liczne projekty badawcze we współpracy i na zlecenie lokalnych przedsiębiorców, czy zakorzeniony głęboko w lokalnej gospodarce działający od 1972 r. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, specjalizujący się w wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych na zlecenie krajowych i zagranicznych firm, głównie z branży motoryzacyjnej.

Działalność naukowo-badawcza koncentruje się w ostatnich latach również wokół największych przedsiębiorstw działających w mieście, które dzięki dostępności do środków zewnętrznych realizują samodzielnie najpierw pojedyncze projekty badawcze, następnie rozwijają odrębne działy naukowo-badawcze, a branżowi liderzy kończą na budowie nowoczesnych centrów badawczych.

Przełomowym dla Bielska-Białej w tym zakresie był rok 2015, kiedy to oddano do użytku nową inteligentną fabrykę koncernu General Electric, która oprócz części produkcyjnej, magazynowej i socjalno-biurowej wyposażona została w zaawansowane laboratoria, które służą do szybkiego prototypowania, rozwoju technologii, badań i certyfikacji, a także w centrum ekspozycyjno-szkoleniowe, którego zadaniem jest wzmocnienie współpracy z klientami na całym świecie

W 2015 r. otwarto również w Bielsku-Białej pierwsze Centrum Inżynieryjne przy zakładzie TRW Steering Systems Poland (obecnie należącym do koncernu ZF), mające na celu rozwój systemów kierowniczych zasilanych elektrycznie. Obecnie prace Centrum koncentrują się wokół koncepcji pojazdów autonomicznych.

W 2016 r. nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę centrum badawczo-rozwojowego bielskiej firmy Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych. W ramach inwestycji powstanie budynek centrum wraz z przyległą infrastrukturą oraz poligon badawczy. Wyposażone w specjalistyczne urządzenia laboratoryjne i aparaturę centrum wraz ze swoim zapleczem technicznym będzie bazą badawczą dla spółki WISS oraz miejscem współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i instytutami. Otwarcie centrum zapowiedziano na 2019 r.

Nie tylko przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej inwestują w Bielsku-Białej w innowacje. Również w 2016 r. rozpoczęła budowę własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego firma informatyczna REKORD SI. Na Centrum składać się będzie m.in. 9 laboratoriów informatycznych, nowoczesna serwerownia, zaplecza techniczne oraz laboratoria do transferu wiedzy. Nowo powstały obiekt pozwoli w komfortowych warunkach pracować ok. 50 informatykom. Zakończenie planowanej inwestycji będzie miało miejsce w IV kwartale 2017r.

Natomiast wiele innych firm z terenu Bielska-Białej posiada dedykowane badaniom i rozwojowi działy, w których zatrudnienie znajdują wysokiej klasy specjaliści. W tym miejscu wymienić należy przykładowo takie firmy jak: Hutchinson, Avio Polska, czy Klingspor.