Praca

O tym, że rynek pracy w Bielsku-Białej może pochwalić się dobrą kondycją wspominaliśmy wielokrotnie. Okazuje się, że jest również bardzo chłonny, a ofertę jedynej na Podbeskidziu publicznej uczelni wyższej doskonale dopasowano do potrzeb tutejszego rynku pracy.

Badanie losów zawodowych absolwentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki drugiej edycji „Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych”. Wynika z niej, że absolwenci Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej mogą być spokojni o swoją zawodową przyszłość. Dane zawarte w raporcie ministerstwa przygotowano w oparciu o dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pokazują, jak szybko po ukończeniu studiów absolwenci poszczególnych uczelni podejmują pracę w oparciu o umowę o pracę i zlecenie, z którego odprowadzane są składki do ZUS lub zakładają własną działalność gospodarczą. Wyniki opublikowanego raportu dotyczą osób, które studia ukończyły w roku 2015. Ich losy monitorowano przez cały rok, do końca września 2016.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w czołówce

W województwie śląskim najlepiej wypadły pod tym względem Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Absolwenci ATH na zatrudnienie czekali średnio mniej niż dwa miesiące od momentu odebrania dyplomu. Świadczy to o dobrym doborze kierunków studiów pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy oraz bardzo dobrym przygotowaniu absolwentów do podjęcia pierwszego zatrudnienia. Ważna jest oczywiście również bardzo dobra kondycja bielskiego rynku pracy oraz fakt, że swoje siedziby ma tu wiele firm poszukujących specjalistów z kierunków oferowanych przez uczelnię. Firmy te często wyszukują przyszłych pracowników wśród aktywnych, udzielających się na przykład w kołach naukowych, studentów.