Bielsko-BIała

Bielsko-Biała może pochwalić się kolejnym sukcesem. W rankingu samorządów sporządzonym przez dziennik „Rzeczpospolita” miasto zajęło drugie miejsce wśród miast na prawach powiatu!

Lepszy tylko Poznań

Twórcy rankingu podkreślają, że wśród laureatów znalazły się gminy i samorządy najlepsze w Polsce pod względem zrównoważonego rozwoju. Wyróżniono samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym oceniane są między innymi wskaźniki świadczące o dynamice rozwoju ekonomicznego. W drugim gminy otrzymują ankiety z pytaniami między innymi o budżety partycypacyjne, świadczone e-usługi, liczbę wniosków o dofinansowanie złożonych przez organizacje pozarządowe, wydatki na gospodarkę mieszkaniową w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczbę miejsc w przedszkolach dofinansowanych przez gminę, liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy oraz działalność rady seniorów i rady młodzieżowej. Po zebraniu wyników przyznawane są punkty – maksymalnie 113,5. W tym roku wśród miast na prawie powiatu najwięcej punktów (73,79) zdobył Poznań, wyprzedzając Bielsko-Białą z wynikiem 68,63. Na najniższym stopniu uplasował się Nowy Sącz, zdobywając 68,02 punktów.

Miasto Roku 2017?

Na tym jednak sukcesy Bielska-Białej skończyć się nie muszą. Miasto zostało bowiem nominowane do udziału w drugiej edycji konkursu Kocham To Miasto – Miasto Roku 2017, współorganizowanego przez sieć rezerwacji hoteli HRS. O tym, jakie miasto zwycięży zdecydują w internetowym głosowaniu sami mieszkańcy. Miasto, które zbierze najwięcej głosów otrzyma statuetkę Miasta Roku, oficjalny dyplom oraz wsparcie HRS w promocji w sieci.