Pracuj w BB

Zestawienie działającej na całym świecie firmy Arcadis przygotowano na podstawie 45 wskaźników, analizowanych w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Ranking ma na celu porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej i czy w myśl unijnej strategii Europa 2020 pozostaje jeszcze wiele obszarów, które wymagają wzmożonej pracy samorządów.

Zobowiązania dla samorządów

W strategii Europa 2020 państwa członkowskie UE zobowiązały się do praktycznej realizacji koncepcji poprawy jakości życia lokalnych społeczności na wszystkich poziomach zarządzania – krajowym, regionalnym i lokalnym. Odpowiedzialność równoważenia trzech sfer rozwoju – społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej – spoczywa zatem także na samorządach lokalnych.

Środowisko na plus

Bielsko-Biała zajęło 6 miejsce w ogólnej klasyfikacji oraz 1 miejsce kategorii Środowisko dzięki czemu, jako jedyne miasto otrzyma nagrodę ufundowaną przez Philips Lighting polegającą na oświetleniu wybranego obszaru miasta w iluminację świetlną.

Kategoria środowisko polegała na ocenie jakości powietrza w miastach, zmiany klimatu, różnorodności biologicznej, sposobu użytkowania gruntów, gospodarkę odpadami, dostępność urządzeń sieciowych oraz wykorzystanie zasobów. Zwycięstwo w tej kategorii Bielska-Białej zostało uargumentowane prowadzoną w mieście selektywną zbiórkę odpadów oraz sukcesywnie zmniejszającym się zużyciem zasobów takich jak woda i energia elektryczna.

Bielsko-Biała wyżej niż Katowice

Na uwagę zasługuje także wysokie – 6 miejsce – w ogólnej punktacji. Województwo śląskie, reprezentowane przez 15 miast, stanowi najliczniejszy region w rankingu. Pozycje liderów w województwie zajmują dwa miasta: Bielsko Biała (6. miejsce) i Katowice (11. miejsce). Przy czym Bielsko-Biała zajmuje także 1. pozycję w obszarze środowiska (Katowice 31. miejsce).