Kolejne rankingi pokazują, że Bielsko-Biała jest miastem dynamicznie rozwijającym się i dbającym o wysoką jakość życia mieszkańców. Po raz kolejny nasze miasto zostało docenione i zajęło wysokie pozycje wśród miast na prawach powiatu!

Cztery lata na medal

Ranking „Sukces Kadencji”, przygotowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, ocenia pracę samorządów i ukazuje się zawsze pod koniec kadencji. Przygotowywany jest na podstawie danych dostarczanych przez Główny Urząd Statystyczny a także sprawozdań, które dostarczają samorządy. Podczas tworzenia rankingu bierze się pod uwagę między innymi wskaźniki ekonomiczne, działania prospołeczne samorządów, rozwój edukacji czy infrastruktury. W ostatnim rankingu, podsumowującym mijającą kadencję 2014-2018, Bielsko-Biała zajęło w kategorii “miasta na prawach powiatu” trzecie miejsce! Nagrodę przyznano podczas Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się w ramach Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. To ogromny sukces Bielska-Białej i awans w stosunku do poprzedniej edycji rankingu, podsumowującej lata 2010-2014. Wówczas nasze miasto znalazło się na – i tak na bardzo wysokim – piątym miejscu.

Kolejny dobry wynik

W corocznym rankingu “Rzeczpospolitej” Bielsko-Biała uplasowało się na miejscu 17 spośród 65 ocenianych miast na prawie powiatu. Ranking ten ocenia sprawne działanie samorządów w oparciu o liczne czynniki. W tegorocznej edycji kryteria oceny znacznie się poszerzyły – pod uwagę brano aż 50 różnych wskaźników ekonomicznych, społecznych czy edukacyjnych.

Powyższe wyniki wyraźnie pokazują, że w Bielsku-Białej stawia się na rozwój, edukację i ważne aspekty życia społecznego. Liczymy, że w kolejnych latach jakość życia w naszym mieście będzie stale rosła, co przełoży się na równie dobre – lub jeszcze lepsze – wyniki w rankingach.