8 października br., w murach Teatru Polskiego w Bielsku-Białej odbyła się jubileuszowa – dziesiąta Gala Finałowa prestiżowego konkursu Firma Roku 2019, którego celem było wyłonienie najlepszych firm z regionu Podbeskidzia i uhonorowanie ich statuetką mitycznego Dedala, której autorem jest znana, bielska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia.

Konkurs Firma Roku 2019, organizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, pod hasłem „Samorządy – Przedsiębiorcom”, rokrocznie staje się świętem lokalnej przedsiębiorczości. Tytuł FIRMA ROKU 2019 promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej  roli w rozwoju regionalnym.

Tegoroczna, jubileuszowa Gala Finałowa konkursu Firma Roku 2019 rozpoczęła się od projekcji okolicznościowego filmu prezentującego dotychczasowe edycje konkursu, jego ideę oraz rolę jaką pełni w promocji lokalnego biznesu. Przedstawienie idei i potrzeby organizacji w regionie takiego konkursu, honorującego osiągnięcia lokalnych przedsiębiorców kontynuował następnie w swoim wystąpieniu gospodarz tegorocznej edycji konkursu Firma Roku – Prezydent Miasta Bielska-Białej, Pan Jarosław Klimaszewski. W wystąpieniu Prezydenta nie zabrakło również podziękowań do zgromadzonych w murach teatru przedsiębiorców za ich codzienną pracę i wkład w rozwój środowiska gospodarczego na Podbeskidziu.

Tytuł Firma Roku 2019 Miasta Bielska-Białej przypadł w tym roku w udziale firmie EVATRONIX S.A. reprezentowanej przez Prezesa Zarządu, Pana Wojciecha Sakowskiego. Tytuł Firma Roku 2019 Ziemi Bielskiej otrzymała firma AKCES BK Sp. z o.o. Statuetkę Dedala oraz pamiątkowy dyplom z rąk kapituły konkursu odebrał Prezes Zarządu, Pan Brunon Kieloch. Kapituła konkursu postanowiła również przyznać nagrodę specjalną dla najlepszej firmy subregionu południowego – Złotego Dedala. Laureatem nagrody specjalnej została firma Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Pana Janusza Szymurę.