2 czerwca br. Miasto Bielsko-Biała zawarło z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. porozumienie w sprawie współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów Bielska-Białej oraz współpracy w zakresie wspólnych projektów.

List intencyjny podpisali – w imieniu miasta prezydent Jarosław Klimaszewski, w imieniu KSSE jej prezes dr Janusz Michałek i wiceprezes Andrzej Zabiegliński. Strony porozumienia wyrażają wolę nawiązania współpracy między innymi w zakresie: aktywizacji rozwoju nowych inwestycji na terenie miasta, w tym tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem dostępnych instrumentów Polskiej Strefy Inwestycji.

Więcej szczegółów na temat podpisanego porozumienia dostępnych jest na stronie: https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/porozumienie-dla-rozwoju-miasta.