Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Miast i Regionów przygotowało ciekawy raport, na temat terenów zieleni w całkowitej powierzchni polskich miast. Pod uwagę wzięto między innymi: lasy, bujne łąki oraz gęste zakrzewienia. Pozyskane dane zostały opracowane, między innymi  na podstawie zdjęć satelitarnych.

Według raportu najwyższym udziałem zieleni w powierzchni miast powyżej 100 tys. mieszkańców odznaczają się takie miasta jak: Koszalin (70%), następnie Zielona Góra (67,5%), Kielce (66,8%), Dąbrowa Górnicza (63,4%) oraz właśnie Bielsko-Biała (62,9%).

Z kolei najniższe wartości zanotowano w miastach: Opolu, Kaliszu, Białymstoku czy Lublinie.

Autorzy raportu zwracają ponadto szczególną uwagę na to, jak ważną rolę w miastach odgrywa różnego rodzaju zieleń, która stała się nieodłącznym elementem krajobrazu wielu polskich miast.

Więcej ciekawych statystyk oraz informacji na temat powyższego raportu możemy przeczytać na stronie: http://obserwatorium.miasta.pl/ktore-miasto-ma-najwiecej-terenow-zieleni-odpowiedz-z-perspektywy-satelity-leczek-lachowski-sentimel-ndvi/.