Firma projektowo-konsaltingowa Arcadis, w raz z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego opracowała Ranking Polskich Miast Zrównoważonych. Celem rankingu jest porównanie miast na płaszczyźnie różnych kategorii.

W raporcie w obszarach: gospodarka, społeczeństwo i środowisko ocenie poddanych zostało 50 polskich miast. Wśród miast najwyżej ocenionych w ogólnej klasyfikacji znalazły się: Warszawa, Toruń oraz Zielona Góra. Stolica Podbeskidzia w tym zestawieniu znalazła się na 6 miejscu. Ponadto warto podkreślić, że miasto Bielsko-Biała zostało sklasyfikowane na bardzo wysokiej 5 pozycji w kategorii środowisko.

Autorzy rankingu zwracają uwagę między innymi na to, iż wysoka pozycja Bielska-Białej wynika z tego, iż miasto w sferze gospodarczej rozwija się dynamicznie, będąc jednocześnie przyjazne inwestorom. Jednocześnie władze miasta kładą nacisk na nowe inwestycje w rozbudowę układu komunikacyjnego, rozwój obiektów kulturalnych i sportowych czy rozwijanie terenów rekreacyjnych. Wszystko to wpływa na wzrost jakości życia mieszkańców.

Więcej ciekawych informacji na temat rankingu można przeczytać na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ranking-polskich-miast-zrownowazonych-arcadis-lista