Sukces Bielska-Białej w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego!!!

" "

Bielsko-Biała zajęło pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu organizowanym jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Katowicach. Kolejne miejsca w tej kategorii przypadły odpowiednio Katowicom oraz Rybnikowi.

Celem rankingu jest docenienie i promocja gmin, które wyróżniają się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Miasta oceniane są na podstawie danych z GUS w 16 kategoriach. Pod uwagę brano między innymi takie wskaźniki jak:  dochody własne budżetów gmin, wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym czy saldo migracji.

Ogłoszenie wyników odbyło się 16 listopada br. podczas uroczystej gali w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

Więcej informacji na temat rankingu dostępnych jest na stronie: https://okst.pl/informacje/aktualnosci/poznalismy-laureatow-rankingu-gmin-wojewodztwa-slaskiego.