Współpraca międzynarodowa, która napędza miasta🚀🚀🚀

📰Jest już dostępny najnowszy magazyn Focus On Business, a w nim bardzo ciekawy artykuł o naszym mieście na temat działalności Bielska-Białej na arenie międzynarodowej.

W artykule sporo o ciekawych międzynarodowych inicjatywach, w których Bielsko-Biała aktywnie uczestniczy, zacieśniając współpracę z partnerami z zagranicy. W tym o współpracy z miastami partnerskimi czy projektach w ramach sieci URBACT. 

Bielsko-Biała to zdecydowanie przykład miasta, które w swoim rozwoju stawia na współpracę międzynarodową, w tym zwłaszcza europejską. 

Ponadto warto podkreślić, że wśród kierunków działań Bielska-Białej w perspektywie najbliższych dziesięciu lat, planowane są między innymi dalsze działania o zasięgu międzynarodowym ukierunkowane na przyciąganie do miasta młodych talentów czy działania nastawione na rozwój współpracy transgranicznej.

🧐Zdecydowanie warto przeczytać, zwłaszcza strona 72. 

👉https://focusonbusiness.eu/pl/magazyn/focus-on-business-13-listopad-grudzien-2023/131234ac13