Za nami noworoczne śniadanie branży IT Podbeskidzia💻📊💻

Spotkanie odbyło się 16 stycznia w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej i było kolejną okazją do integracji tego prężnie działającego w naszym mieście i regionie środowiska. 

W ramach wydarzenia odbył się między innymi panel zatytułowany IT Podbeskidzie jako projekt synergii branży IT na rynku lokalnym. W tym kontekście rozmawiano na temat planów, możliwości i wyzwań sektora IT w najbliższej przyszłości. Zapowiedziano między innymi warsztaty Design Thinking, powstanie newslettera, filmu promocyjnego i portalu IT w górach czy też inicjatywy klastrowej, a to wszystko w celu jeszcze lepszej integracji branży IT na Podbeskidziu. 

Część spotkania poświęcona była również, tematowi transformacji cyfrowej w kontekście starań Bielska-Białej o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Ponadto podsumowano zeszłoroczny festiwal BBDays4.IT,a także Raport Startupy i firmy IT z regionu Podbeskidzia 2023.  

Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość nawiązania nowych kontaktów, wymianę spostrzeżeń i doświadczeń, a także pomysłów na kolejne biznesowe projekty.